چیف جسٹس اورآرمی چیف کے بیانات ۔۔۔ ایک نئی بحث


Advertisements

Posted on November 18, 2012, in Current Affairs. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. جي عابد بهائي اج اب ني بهت اهم موضوع منخب كيا هي مًكر اس موضوع رب لكهني سي قبل همري اليكترك ميديا كي صدمه زده اوازين بال تهاكري كيلئي سنكر انكي غم مين شريك هونا ضروري خيال كرتي هون دشمن مري تو خش نه هوئي سجنا ني بهي مر جانا هي ،، اسرائيل او بال تهاكري دونهين هين دونون كا نشانه مسلمان اور باكستان هي اتنا غمزده هوكر اس كو عظمت كا تاج بناني كي كوئي ضرورت نهين
    اب اتي هون ابكي خاص موضوع كي طرف هماري دونون اداري احترام اور قبل عزت هين يه ملك كي دو اهم ستون هين ، فوج اور سيزيلين باكستان كي ركهوالي هين همين ماضي كي كسي كناه كو تلاش كركي حال كو مطعون كرنا ذيب نهين ديتا اب جو كجهه هماري باس ان سب كو بيار محبت سي مل جل كر باكستان كي حفاظت كرني لاذم ، حهان تك جور كو جور كهني كي بات هي اب تو جو اج هي اسكي جيكنكً كرو دشمنون كي كوشش هي كه اك بار بهر هينكً بارليمنت وجود مين ائي اسكا حل تلاش كرنا لاذمي هي جو بارتي تمام ووتر كا ٧٠٪ ليتي اسكو حكومت كا حق ملنا لاذم هي ١٠ / /١٢ سيتون كي كهجري بكاني كي ضرورت نهين جتنا ووت كاست هو اس كو كاؤنت كركي حكومت اس كي سبرد كيجائي هم خيا جماعتين اليكشن سي قبل هي اك عمراني معاهده كرين تاكه ووت ضايع نه هون ، ميديا ووتر كو قائيل كري كه ووت كي لئي باهر اؤ ، افسوس سي لكهرهي هون ، تعليم يافته شهري طبقه ووت سب سي كم دالتا هي ان كي جكًه ذياده تر جعلي ووت دالي جاتي هين مين ني كافي مرتب اليكش ن بريزادنكًافيسر كي فرائيض انجام دئي ، تمام بكاؤ مال صبح سي ديهاتون مين لائين لكًا كر كهري هون كًى اعلى تعليم يافته اور افسران كهرون بر جهتي منا رهي هوتي هين ، سركًرمى ةهان نظراتي هي جهان جعلي ووت هون كًى مين كراجي كي باري مين ذياده جانتي هون جهان باكستان كا سب سي زياده تعليم يافته طبقه هوتا هي اور مكمل شهري علاقه هي بقيه ملك تو شهري اورديهاتيعلاقون مين منقسم هي ابهي وقت هي ابهي سي كوشش كي جاني لازمي هي كزشته را صلاواة ائينده را احتياط هم دونو ملكر اس كام كا بيرا اتهتي هين الله كامياب كري كًا انشالله

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: