اولاد ۔۔ داماد اور وزیراعلیٰ پنجاب


Advertisements

Posted on October 20, 2012, in Current Affairs and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. 4 Comments.

  1. عابد بهائي مجهي يه ديكهكر خوشي هوئي كه حق كو حق كها – بات يه هي يه مائيند سيت هي اور غريب تو جوتا كهاكر بهي فرياد كي قابل نهين هوتا – ًاجهي بات كو اجها كها بهت خوب محسوس هؤا اك بات ضرور كهون كًي ميديا كو خبر دكهاني كا حق هي مكًر لبني عدالت لكًاني كا هًركز حق — يهان ائير ليند مين صرف –اي ار وائي ديكهني كو ملتا هي — مين كاشف عباسي كو ديكهكر يه كهي بغير نهين رهسكتي ميديا ابني عدالت كيون لكًاتا هي غلط كو غلط كهو اور دكهاؤ امريكه برطانيه كي تمام انكلش جينل جهوتي سي جهوتي خبر ديكر اسكا فالو اب بهي دكهتي هين مكًر اسبر ابنا تبصره ماسوائي قومي موضوع كي باقي سب ببلك اور ايدمنستريشن كي لئي جهورديتي هين اب داماد كي ضمانت بهي هو جائي كًي كيونكه قابل ضمانت غلطي اور خطاء هي .. اسكي بعد مين تمام صاحب ثروت دماغون سي التجا كرتي هون كه وزارت اور حكومت كو ابن تك محدود كرين بيويان اور بجون كو هر كًذ عام حيثيت سي اوبر نه جاني دين مكًر اب يه خيال كرنا شروع هو كًيا كه وزير كا بيتا يا بيتي لازمي وزير هي بنائي جائي كًي كيونكه حكومت اور وزارت كي ساتهه اقرباء بروري لازمي جز بنا ليا كًياهي احتياط تما م بكً سلات كو كرني جاهئي مين تو اب سي درخواست كرتي هون اب تمام وذراء حكومتي كامدارون كو لكهكر احساس دلائين اه بيكًمات اولاد داماد سب كو كنترول كرين بيشك قران مين اسكي لئي هي كها كًيا هي
    انما اموالوكم و اولاد كم فتنه ) اس ازمائيش سي محفوظ رهني كي كوشش كرين

  2. سبريم كورت كا كل والا فيصله انتهائي تاريخي فيصله هي مكًر تفصيلي فيصله سي قبل ،،، تبصره نهين كيا جاسكتا هي بيبل بارتي يا عمران خان بغلين نه بجائين جرنل كًريسي سي جرنل مشرف اورشجاع باشا سب ني سياست دانو ن اور سويلين كو ابني كًهر كي باندي بنا كر جسكو بيا جاهي وهي سهاكًن بناتي رهي هين ، جب جاها جسكو بارتين بدلائي كئي هين اليكشن كبهي ايماندارانه هوني هي نهين دئي كًئ همشه ارمي ني اليكشن انجئينر كئي هين اس مرتبه يه اول بار اليكشن كميشن ازاد بنا هي –تمام سياست دان ابني الزامات كي رقم قومي خزانه مين جمع كرائين
    اور اصف زرداري كوئي اك عهده سنبهالين اور تمام سياسي سيل عوام كي سامني هون باقي ائينده صاحب قلم زنده تحرير باقي

  3. Aisi jail ghareebon k liye hoti hy ameeron k liye ni lafafa page sahafi

    Sent from my iPhone

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: