کہا ں کا سپریم کورٹ ۔۔۔۔ کیسی معطلی ۔۔۔۔ میں تو اب بھی وزیر داخلہ ہوں


Advertisements

Posted on June 5, 2012, in Current Affairs. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. هماري مقننه اور انتظاميه ني عهد كر ركها هي منه به رام رام هاتهه مين تلوار ،،، !ًكزشته ٤ سال سي مستقل مزاجي سي عدالتون كا مزاق بنا ركها هي، منه سي كها جاتا هي هم عدالت كا احترام كرتي هين عملاًً اجتك عدالت كي كسي فيصله كو قابل در خور اعتناء هى نهين سمجها ًكيا هي اب تو تمام قوم حكمران طبقه كي دو بيانات سي الرجك هو ًكئي هي ،،، عوام كي ووتون سي ائي هين اور هم عدالتون كا احترام كرتي هين، عوام فرياد كرتي هين هم سي ذرداري ليلو ، ًكيلاني ليلو وابسكردو شيطان ملك، همسي مفننه جهين لو ، هم كو لوتا دو بجلي ، باني ، هم كو لوتا دو ، براني قيمتين اور سكون، يه جلتي هوئي اباديان اور بهتا هؤا خون،،،، وابس لوتا دو مجهي ميرا باكستان وابس كردو ، نهين خواهش تمهاري غلط بيانيون كي تمهاري ريشه دوانيون كي ، تمهاري جمهورئيت تو تو جاهلانه منافقت هي ،، الله كريم ان تمام كو وابسي كا راسته دكها دي امين

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: